Projekt: Olympské evangelium - část první

11. dubna 2011 v 15:23 | Lukáš (zástupce UFNC) |  Magie
Vážení,

nyní pohovořím o světě, jak bude vypadat, až jej ovládnou magikové. Slyšte slova olympského evangelia. Shrňme si základní body jakožto osnovu pro olympské evangelium:

1. Způsob vlády
2. Umístění vládnoucí vrstvy
3. Vládnoucí vrstva
4. Světová vláda
5. Měna
6. Jednotný jazyk
7. Zákony
8. Technologie materialisticko-duchovní
9. Státní a soukromé podnikání

ad 1 - Způsob vlády:

- jakmile svět ovládnou magikové (k čemuž dříve či později dojde), bude nastolena absolutistická vláda (jinými slovy svět bude sjednocen pod "křídly" diktatury)
- přestože určité prvky demokracie budou podporovány, zachovány, centrální vláda bude absolutistická

ad 2 - Umístění vládnoucí vrstvy:

- absolutistická vláda bude centralizována v jednom městě uprostřed atlantského oceánu
- město bude chráněno obří několika-vrstvou kopulí a mocnými zaklínadli

ad 3 - Vládnoucí vrstva:

- světu budou vládnout vybraní mágové (avšak členové organizace UFNC) a to z celého světa
- nejvyšší mágové budou umístěni v představenstvu o kterém hovořím níže

ad 4 - Světová vláda:

- světu bude vládnout jednota UFNC
- UFNC (Spojené síly nové kultury) představuje sjednocení všech kdo studují magii

Globální nastavení světové vlády:

1. Prezident Země
2. Dva vice-prezidenti
3. a) Představenstvo (vybraní členové z valné hromady)
3. b) Dozorčí rada (vybraní členové z valné hromady, ale nesmí být totožní s členy představenstva)
3. c) Valná hromada (vybraní členové z světové jednoty UFNC)
4. Ministerstva (například ministerstvo práce a sociálních věcí, vnitra nebo třeba kultury a další)

ad 5 - Měna:

- bude jednotná měna a tou bude současný americký dolar
- všechny ostatní měny budou zrušeny

ad 6 - Jednotný jazyk:

- bude jednotný jazyk a tím bude současný anglický jazyk
- všechny ostatní jazyky budou zrušeny

Pokračování příště...