Téma: Ekologie

31. března 2011 v 12:00 | Lukáš |  Zajímavosti
Vážení,

v současné době je nejen v našem českém státě na místě se vyjádřit o tématu jakým je právě Ekologie. Toto jest poměrně dosti skloňované. Pochopitelně, jestliže lidstvo má raději svůj majetek a vyšší příjem svých financí než zdraví přírody. Pojďme však si nejdříve osvětlit, co to vlastně ta ekologie je.
Jejím původním významem je dozajista biologická věda, jejímž předmětem je vztah organismů a jejich prostředí. Je však také v širokém smyslu vnímána jako ochrana životního prostředí. Přestože jsou výrobci některých produktů poměrně aktivní ve své snaze uvádě na trh například bio-potraviny a jiné věci šetrné k životnímu prostředí, tak se celková lidská snaha o takzvané spřátelení se s přírodou objektivně jeví jako nedostačující. Příroda samozřejmě podle toho nabízí méně příjemné kompenzace jakéhosi svého utrpení. Dále pak.

V Ekologii se můžeme setkat s následujícími základními pojmy. Jsou jimi biosféra, společenstvo, ekosystém, biotop a lokalita přičemž biosférou se rozumí v podstatě to co je živé na Zemi, společenstvem soubor vzájemně závislých organismů, ekosystémem konkrétní společenstva organismů v určitém prostředí, biotopem se zase rozumí prostředí, které je charakteristické pro určitý druh a lokalita znamená úplně konkrétní místo výskytu nějakého rostlinného nebo živočišného druhu. Je také důležité chápat že že biotop na rozdíl od lokality se může nacházet v podstatě kdekoliv třeba někde v nejmenovaném lese, ovšem lokalita vymezuje přesně určené místo a to například město Brno (to je konkrétní určení). Dále pak.

Je na místě si povědět čím lidé vlastně znečišťují přírodu. Klasickými příklady může být doprava, odpad obecně, chemické hnojení či havarijní znečišťování. Nejen těmito způsoby lidé vlastně napadají přírodu a ti kteří mají možnost většího zásahu tak dělají zjevně jen menší kroky k podpoře ekologie. Záleží jim tedy více na penězích...na těch penězích které jsou až snad neadekvátně považovány za hlavní "božství" tady na Zemi.
Je potřebné si uvědomit že lidé nemohou "diktovat podmínky" přírodě neboť příroda je ta kterou není moudré si rozezlít. Jediným zdrojem energie pro přírodu je Slunce přičemž živé organismy jsou tu jen proto, že využívají jediného svého zdroje energie - sluneční energie. Existuje ještě další způsob kterým organismy získávají energii ale vždy závisí na předchozích hlavních podpůrných organismech, kterými dozajista jsou rostliny a stromy. Bez těchto filtrů ovzduší by lidstvo jen nepohodlně zavádělo nový princip jakýchsi filtrů zajišťujících stejně nebo podobně podporu života.
S narušením rovnováhy v přírodě nepochybně souvisí i skutečnost že někdy člověk, byť někdy v dobré víře, zasáhne do přírody takovým způsobem že způsoby například přemnožení určitého druhu živočichů, kteří následně s největší pravděpodobností způsobí velký výkyv který by za normálních okolností příroda byla schopna vykompenzovat.

Žel lidská bytost nabrala přílišnou sebedůvěru, avšak na místech které jí nenáleží. A tak se lidský druh, jako takový, postupem času sám do jisté míry vyřadil z přírodních společenstev a stal se tak něčím, co příroda vyhodnotila jako škůdce.

S pozdravem

Lukáš
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.