Problém sexuální magie

16. března 2011 v 10:23 |  Magie
Magicko-sexuální operací magik napodobuje akt kosmické lásky. Vše co bylo v kosmu stvořeno bylo uskutečněno aktem lásky. Na tomto univerzálním zákonu je založena také sexuální magie. Je potřebné takové magické sexuální operace vložit pouze nejčistší přání a úkoly.

Během spojení vzniká mezi oběma partnery nadměrné dvoupólové napětí sil, které má obrovské účinky. Při tomto aktu lásky však nevzniká nový život, nýbrž odpovídající příčina s účinkem. Při svatém aktu lásky působí čtyřpólový magnet jod-he-vau-he jako volt, což náleží k nejvyššímu tajemství lásky v tvoření.