Músy

21. března 2011 v 9:49 |  Mythologie
Jedná se o dcery boha Dia a Mnémosyny, jejichž sídlem je Olymp, kde bohům při hostinách prozpvují oslavujíc jejich veleslavné skutky. Jejich kult se zanedlouho rozšířil po celém Řecku. Podle míst, kde se Músám prokazovala pocta, se nazývaly Olympskými, Heli,kónskými, Parnásskými či třeba Kastalskými. Músy propůjčují lidem dar zpěvu a umění, podněcují umělce nadšením ke zpěvům.

Kalliopé je músa epického zpěvu a je nejvznešenější ze všech mús. Kleió je músa dějepisu. Melpomené je músa tragédie. Thaleia je ochranitelka divadelních her a žertovných básní. Erató je můsa lyrického básnictví. Polymnia je músa vážných zpěvů, náboženskch hymnů a sborů. Terpsychoré je ochranitelka tance. Euterpé je músa lyrického básnictví a hudby. Úraniá je músa hvězdářství.

________________