Elementál a elementár

16. března 2011 v 10:14 |  Magie
Elementál je bytost, která byla vytvořena magikem z mentální látky v mentálnáí matrici. Tvoří ji magik z odpovídajících živlů formující její podobu a vlastnosti, odpovídající jejím úkolům. Elementálovi dá část svého vědomí, jméno, úkol a určí délku života. Poté se odloučí od elementála. Elementál žije a působí jen na mentální úrovni, protože si nemůže vytvářet žádnou astrální tělenou schránku. Vyživuje se mentální látkou svého stvořitele. Když pracuje pro jiné lidi, může získávat energii z vesmíru. Elementál nemůže plnit žádné úkoly, kterých není magik sám schopen.

Naopak elementár je astrální bytost. Je stvořen vědomě z určitých prvků z astrální látky a je vybaven jednou nebo více vlastnostmi a částí vědomí svého tvůrce. Má rovněž jméno, určitou podobu a konkrétní délku života. Magik jej může pověřit více úkoly po jejichž splnění by se měl elementár rozložit. Elementár žije v astrální úrovni, vyživuje se astrální látkou svého stvořitele a má velmi silný pud sebezáchovy. Je to inteligentní tvor, který se rád osamostatňuje, jestliže ho magik nedrží pevně pod kontrolou. Je důležité časové ohraničení délky elementárova života, jinak by tato bytost mohla provozovat mnoho špatného, za což by pak stvořitel magik byl zodpovědný.