Historie: Kouzla starých druidů

11. února 2011 v 20:10 |  Magie
Zvláštní skupinu v rámci historie magie tvoří druidové. Jedná se o keltské kněží. Keltské kmeny přišly v období kolem prvního tisíciletí před naším letopočtem z nitra Asie do Evropy a usídlili se ve Francii, Španělsku, severní Itálii, Irsku, Británii a střední Evropě. Druidové i dnes jsou velkými znalci přírody . Někteří o druidech praví, že "hovoří řečí bohů".

Stejně jako druidové byli obdivováni keltští bardi, což jsou básníci a pěvci. Keltové tvořili zvláštní etnikum mezi evropskými národy s nimiž se snažili žít v míru. Bývali však rovněž obávanými válečníky.

Podstatným znakem náboženství Keltů byla jednota přírody a člověka. Keltové znali magické účinky léčivých bylin, stromů i kamenů a dovedli věštit z přírodních úkazů a z přírodnin, dovedli evokovat a využívat elementární živlové bytosti a to i k ovlivnění úrody.

Keltové používali zvláštní posvátné písmo zvané orgamské, které se zachovalo až do sedmého století našeho letopočtu.