UFNC svět: První část

17. prosince 2010 v 19:03 | Lukáš (zástupce UFNC) |  Příběhy
srpen 2010, Vyškov, 19:26

Poté, co se spojilo pět velkých organizací studentů magie, začali jsme oslavovat. Slavnostní atmosféra vládla v pronajatém sále restaurace v centru města. Při této příležitosti jsme si utvrdili nová pravidla a dohodli jsme se rovněž na stálém názvu. "Tak na naše spojené síly nové kultury" zvolal jeden z přítomných "ale SSNK by znělo blbě ne?" pokračoval "nebylo by lepší spíš v angličtině? Co vy na to?" vstávajíc se díval na muže a ženy "The United forces of new culture, ne?" a to už jsem nevydržel a s radostným výrazem v očích jsem zatleskal. Padly i návrhy umístění našeho ředitelství. "Takže nikdo nenamítá, když to necháme postavit vedle Sídliště Osvobození ?" zavolal jsem do povídajícího davu. Po krátké odmlce můj kolega dodal "takže tím je to vyřízené...zítra to nahlásíme příslušným úřadům".

O tři týdny později...

Městští úředníci k nám byli shovívaví a urychlili celý proces zahrnující založení legální akciové společnosti a povolení potřebné k zahájení stavebních prací. Byl zvolen dočasný prezident společnosti, dozorčí rada a představenstvo a to než bude připravena nová budova. Pak se bude jednat o případných změnách. To všechno tak rychle, protože jsme byli schopni lidem nabídnout i nemálo pracovních zařazení, mezi které se řadila například některá manažerská místa, ale i místa ve vzdělávacím sektoru pro účely UFNC. Takže jakmile byly všechny nutné formality vyřízeny, začali jsme s operacemi.

Spojili jsme síly, abychom mohli zavolat samotné gnómy, živly pevné země a vnutit jim naši vůli. A aby to nevypadalo příliš podezřele, tak jsme na oko zadali zakázku více stavebním společnostem. Rozdělili jsem to na části, aby přírodní duchové mohli v mezičase pracovat. Byl zvolen dozor nad pracemi těchto sil. Chtěli jsme mít jistotu, že budova bude vypadat tak, jak jsme si to naplánovali už tři měsíce předem.

O týden později...

S mírným úžasem v očích jsem společně s ostatními v dozoru pozoroval tu monumentální pětipatrovou stavbu. Rozléhá se příbližně od nejspodnější hranice Sídliště Osvobození až k samotné horní hranici, kde už začíná areál místní školy přičemž její plocha zasahuje až k nedalekému lesíku. Ze satelitních snímků lze zpozorovat, že velikost této budově opravdu nechybí a to v nejednom slova smyslu.

O dva dny později...

Opravdovou velikost toho místa jsme si mohli prohlédnout až zevnitř. Nastěhování netrvalo příliš dlouho a ještě než jsme se rozkoukali, zasedla valná hromada UFNC.

Pokračování příště...