Svědomitá monarchie UFNC

6. prosince 2010 v 19:31 | Lukáš (zástupce UFNC) |  Správa
Vznikající organizace UFNC by v budoucnu mohla vládnout celé planetě Země. Vzhledem k tomu, že není ideální forma vládnutí ani demokracie ani monarchie, je zvolena takzvaná "svědomitá monarchie". Nejdříve si povězme jaká by byla struktura vedení Země:

Globální nastavení vlády:

1.Prezident Země
2.Dva vice prezidenti
3.Orgány vlády:
a) Představenstvo (voleno z členů valné hromady)
b) Dozorčí rada (volena z členů valné hromady)
c) Valná hromada (volena z lidu celého světa)
4. Jednotlivá ministerstva (jako například ministerstvo školství a další)

Prezident Země má za úkol ukázat svůj vládní plán, kterého se musí držet. V rámci tohoto plánu může využívat neomezené absolutistické moci (ale pouze v rámci vládního plánu !). Pokud by se výrazně odklonil od původního plánu vlády, dozorčí rada jej musí okamžitě odvolat z funkce. Totéž platí i o dvou viceprezidentech.

S pozdravem

Lukáš
zástupce UFNC