Projekt: Ambrosie

21. prosince 2010 v 18:53 | Lukáš (zástupce UFNC) |  Magie
Hlavní body projektu:
(jakákoliv cvičení děláte na vlastní zodpovědnost a nebezpečí - dle upozornění které je uvedené v bočním menu)

1. Příprava
2. Vlastní projekt
3. Účinky

ad 1

a) Myšlení - dělí se na normální vědomí (aktivní část) a podvědomí (pasivní část); vědomí a podvědomí zahrnuje kvalitu myšlení, jehož kvantita bývá zvyšována silnou námahou

b) Podvědomí - zrcadlo negativních vlastností nacházející se v astrálním těle v mezimozečku; podvědomí je potřebné ovládat a to s pomocí autosugesce (například před spaním)

c) Imaginace (představivost) - jedná se o vlastnost s jejíž pomocí si člověk dokáže živě představit leckteré věci (a to ať už opticky, akusticky či třeba chuťově a pocitově)

d) Koncentrace - jedná se o soustředění; pevné držení bodu, věci či třeba bytosti nebo abstraktní představy

e) Fixace - jedná se o ustlení, nepřetržité pevné držení určitého předmětu, myšlenky při koncentraci

f) Kontemplace - jedná se v podstatě o rozjímání, přemýšlení, pozorování a jakási analýza konkrétního předmětu či jakékoliv myšlenky

g) Smysl magických cvičení - cvičeními zdokonalujeme a posilujeme svého ducha, duši i hmotné tělo; cvičení lze nahrazovat meditací, autosugescí či vírou nebo sebepozorováním (introspekcí)

h) Krev a sperma - jedná se o nositele akášického principu

i) Akáša - nebo taktéž éter je sférou prapříčin; nebo také to někteří označují za sféru boha

Pokračování příště...