Praxe magie - lekce první

6. prosince 2010 v 14:27 | Lukáš (zástupce UFNC) |  Magie
Nejdůležitější body pro praktickou magii

Jak již bylo zmíněno tak tato Věda je neutrálním nástrojem a jako takový vyžaduje působení určitých prvků skrze které působí a kterých využívá k realizaci určitého cíle. Jedná se o následující položky které je nutné neustále cvičit:

Dynamizovaná vůle
Kontrolování (ovládání) myšlenek
Procvičování a zdokonalování se ve schopnosti imaginace
Ovládání živlů (oheň, voda, země, vzduch a akáša)

Výše uvedné potřebné body pro realizaci své vůle v této Vědě jsou nejdůležitějšími prvky nejen pro úspěšné magické působení, nýbrž pro jakékoliv působení. Dále pak.

- Procvičování schopnosti imaginace:

a) Cvičení se svíčkou se děje tak že zaujmete pohodlnou pozici na podlaze a před sebe postavíte svíčku kterou potom zapálíte a na několik minut se díváte do jejího plamene. Potom zavřete oči a spojte ruce. Cílem je abyste před očima viděli plamen svíčky a pokud obraz zmizí tak cvičení opakujte až obraz bude stabilní po určitou dobu. Cvičení by mělo opět trvat maximálně deset až patnáct minut.

b) Cvičení s tvary věcí - cvičení začíná představou nějakých jednoduchých tvarů věcí jako například bílý kruh přičemž v průběhu tohoto cvičení zavřete oči a později se na obraz budete dívat s otevřenýma očima. Potom si zvolíte složitější tvary a nakonec přejdete k živým bytostem které si takto budete představovat. Úplně nejdokonalejší způsob tohoto cvičení je až student magie je schopný duchovní projekce celé krajiny i s otevřenýma očima.

c) Cvičení se skálou - lehněte si na postel a zavřete oči. Ve své mysli se přeneste na pláž se skalnatým pobřežím a potom zvedněte jeden úlomek skály přičemž vnímejte jeho tíhu. Kámen zvedněte nad hlavu a hoďte jej co nejdále do moře. Totéž opakujte s dalšími úlomky skály přičemž po každém takovém hodu cítíte velkou lehkost. Toto můžete provádět libovolně dlouhou dobu. Až je vaše představa skutečná tak že ji reálně vnímáte, jste připraveni k vysílání magické energie.

Ovládání živlů

a)Hrubý popis cvičení obecný:

-Lehněte si
-Zaujměte pohodlnou pozici
-Poté se svou myslí přeneste do vesmíru
-Představet si že je celý vesmír je složený z konkrétního živlu který potřebujete procvičovat (oheň, voda, země, vzduch a akáša)
-Skrze póry svého těla se takový živel snažte přijmout do svého těla
-Počítejte přitom nádechy a výdechy
-Stejným počtem nádechů a výdechů vámi zvolený živel musíte "vydýchat"
-Až budete mít zase obvyklý pocit jako před tím cvičením, potom je cvičení kompletní

Pokračování příště...