Praxe magie - lekce druhá

6. prosince 2010 v 14:28 | Lukáš (zástupce UFNC) |  Magie
Možnosti působení mentálního, astrálního a fyzického těla

- Existuje jak astrální svět tak i astrální tělo. Obé vzešlo působením elektrického a magnetického fluida z akášického principu. V astrální sféře magik nalézá vše, co se na planetě Země kdy vůbec stalo, co se právě děje a jaká může být budoucnost. Jsou tam vibrace elektrického a magnetického fluida.

V astrální sféře jsou tedy základy života, tedy všeho stvořeného. Například světlo, tma či zvuk nebo barva. V astrální sféře žijí duše zemřelých, elementárové nebo také larvy či víly. Dále pak. Astrální tělo je centrem všech vlastností a sil ducha. Je nástrojem nesmrtelného lidského ducha v astrální sféře. Astrální tělo může mít následující magické schopnosti.
Jsou jimi jasnosluch nebo třeba jasnochuť či jasnozřivost a magik se může i duchem odpoutat z hmotného těla pomocí exteriorizace (což je uvolnění elementární pásky) kterou je svázáno astrální tělo s hmotným tělem a tak může se svým mentálním tělem přejít do astrální sféry (tomu se říká putování). Astrální tělo je nástrojem k ovládnutí akášického principu a může působit dokonce jako sám bůh (samozřejmě po příslušné magické praxi).

- Mentální tělo (tedy duch) se v astrálním světě projevuje pomocí svého astrálního těla samozřejmě a ve hmotném světě pomocí hmotného těla a to se všemi funkcemi živlů shodnými s funkcemi astrálního těla. Mentální tělo se sytí myšlenkami z mentální sféry a dojmy pomocí mysli. Je to tedy jádro lidské bytosti (tedy to skutečné Já) s jednou jedinou vůlí a jediným vědomím.
Pomocí mentální matrice je mentální tělo svázáno s astrálním tělem a přenáší všechny myšlenky, obrazy, dojmy do vědomí mentálního těla. Mentální a astrální látky působí prostřednictvím vnímání (tedy dojmů) na duchovní mysl která ze všech sfér prostřednictvím mentální matrice dochází až k vědomí ducha. V mentální látce působí mimo čas a prostro a v astrální sféře v prostoru. Nesmrtelný lidský duch tyto dojmy zpracovává za pomoci elementárních funkcí čtyřpólového magnetu v mentálním a astrálním těle.

- Hmotné (fyzické) tělo vzniklo rovněž z akášického principu a to působením elektrického a magnetického fluida. Lidské tělo je vyživováno a udržování pomocí potravy a dýchání které v těle způsobují proces spalování přičemž je potřebné se živit různorodou stravou aby živly neustále získávaly takzvaně potřebné pohonné látky.

Jinými slovy každé tělo musí působit pouze ve své vlastní sféře existence a proto jsou tři těla pro tři sféry existence. Je důležité také vědět že v hmotné úrovni je duch při projevení své vůle omezen prostorem, mírou, váhou a časem. V mentální a astrální sféře nejsou omezeni téměř ničím.

Takže je zjevné že pokud chcete působit na hmotné úrovnit tak musí mentální tělo nejdříve působit na astrální tělo se kterým společně poté působí na hmotné tělo a to teprve může projevit vůli ve hmotné sféře. Samozřejmě za určitých magických okolností je možné zhmotnit astrální tělo s mentálním tělem v hrubohmotné říši a pak je možné aby působila tato těla sama za sebe.

Pokračování příště...