Neomylnost církve ?

6. prosince 2010 v 19:14 | Lukáš (zástupce UFNC) |  Zajímavosti
Milí čtenáři,

myslím že je na čase vyjádřit se k tématu jakým je právě neomylnost církví. Mnohokrát církev praví, že církev nebo papež je neomylný (v případě tedy křesťanské katolické církve). Myslíte že je katolická církev skutečně tak neomylná? Myslí si to i samotní představitelé této církve nebo snad i věřící?

Již minulost lidská nám ukazuje chyby kterých se dopouštěla katolická církev. Je jasné že je také potřeba vidět proč byly určité skutky takové nebo jiné, ale pravdou je že hodně špatností se lidé z této církve dopouštěli. Taková je pravda ať se to mnohým z vás líbí nebo nelíbí. Církev by mohla být neomylná snad jedině tehdy jestliže v jejím čele by stál sám Ježíš Kristus. A tedy do doby dokud tam stojí obyčejní lidé, není možné hovořit o nějaké neomylnosti církve.

Jak by i sám Bůh pravil - člověk je tvor omylný, a jestliže je tento tvor omylný ve vedení církve (jako například sám papež) tak je celá církev omylná. Prosím vás, přestože tento text není myšlen negativně tak pravda je že mi nenamluvíte že vám po večerech Bůh povídá co máte dělat a jak máte vést církev, tomu prosím vás snad ani vy nevěříte.

Kdyby byla církev neomylná, tak by se nedopustila i v minulosti tak strašných hříchů, že? Jako například upalování čarodějnic, o kterých jen věděli že dělají magii. Sami církevní představitelé magii nerozumí a proto ji automaticky (jako nástroj zázraků ďáblova) zařadili do skupiny zastánců ďábla. Já vím že to je minulost ale chci jen poukázat na to aby nikdo neopakoval nesmysl typu, že církev je neomylná když je to směšné. Až bude ve vedení někdo kdo není člověk (například anděl), tak potom budu i já věřit že církev je alespoň už neomylná. Zatím jsou tam omylní lidé. Tak jest.

Je potřeba také vědět že tady respektuji vyšší bytosti (andělské, božské) ale neklaním se jim. Oni ví že jejich řád musím dodržovat stejně jako vy kteří se jim třeba i denně klaníte. Oni nepotřebují aby se jim někdo klaněl, ale aby dodržoval všeobecná pravidla.

Takže přátelé, někteří z vás (a to i v církvi) se jenom klaníte a na první pohled vypadáte že uctíváte Boha (a podobně) ale opak je mnohdy pravdou. Mnozí z vás přicházejí do kostela jen pro lepší pocit. Zajdete za roh (takzvaně) a jste mnozí stejní (s prominutím) "hajzlové" jako před tím. A to mnohdy jsou nejhorší právě věřící.

S pozdravem

Lukas