Magie - lekce třetí

6. prosince 2010 v 14:25 | Lukáš (zástupce UFNC) |  Magie
O pěti živlech (oheň, voda, země, vzduch a akáša)

Ovládání živly je jednou z nejdůležitějších položek v praxi magie. Je potřebné vědět o živlech že vše na tomto světě bylo utvářeno působením živlů a také proto jsou tak důležité pro studenta magie. O živlech, o kterých je níže řeč, platí skutečnost, že se jedná pouze o univerzální vlastnosti živlů a tedy se nejedná o běžný oheň či vodu. Zaměříme se tedy teď na o následující principy:
Princip ohně - tento živel, právě tak jako všechny ostatní živly, nepůsobí jen na naší hrubohmotné úrovni, nýbrž projevuje se ve všem, co bylo stvořeno. Základními vlastnostmi ohnivého principu jsou: horko a expanze. Každý živel má dvě polarity (aktivní a pasivní) a tedy to lze chápat jako plus a minus. Tím plus se chápe ono konstruktivní a tím minus se rozumí to destruktivní (negativní). K tomuto principu se váže elektrické fluidum.
Princip vody - tento živel rovněž vzešel z akáši. Má však zcela opačné vlastnosti než oheň. Základními vlastnostmi jsou chlad a stahování. Aktivní pól je životodárný a udržující ale negativní pól je destruktivní. K tomuto principu se váže magnetické fluidum.
Princip vzduchu - toto je neutrální živel a je považován za zprostředkovatele mezi ohnivým a vodním principem a tak od ohně vzduch přijal vlastnost sucha a od vody vlhkost.

Princip země - tento vznikl střídavým působením předešlých tří živlů a má specifickou vlastnost která je tuhnutí. Právě tato vlastnost dala předelým určitou formu ale na straně druhé omezila jejich působení. Proto povstaly následující prvky kterými jsou prostorovost, míra, váha a čas. Tento je též nazvaný jako čtyřpólový magnet a jeho fluidum je elektromagnetické.

Princip živlu akáša - z tohoto vznikly všechny čtyři předešlé živly a tudíž je tento živel tím nejvyšším a nejmocnějším. Lze to chápat jako místo prapříčin všeho stvořeného. Proto je tento živel bez času a prostoru.

Možnosti působení ve Vědě

V magii existuje mnoho jakýchsi poddruhů protože lidstvo mělo potřebu tuto Vědu nějak rozdělovat ale ve skutečnosti není ji dělit do nějakých kategorií a tak označovat jejich takzvaná zástupce. I ten kdo dělá takzvaně "černou magii" dělá pořád tutéž magii jakou dělá ten kdo léčí pomocí takzvané "bílé magie". Jinými slovy magie je jen jedna stejně jako studenti magie jsou v jádru jednotní a to i když se soustředí na pozitivní nebo negativní energii více či méně. V této Vědě však existují hlavní dvě možnosti působení:

Je možné působit v rámci rituálů
Ale také je možné působit okamžitě (označuje se to jako magie okamžitého účinku nebo také působení dynamizovanou vůlí)

Je důležité vědět, že rituály jsou většinou nevýhodné, neboť trvá delší dobu než se vaše vůle naplní. Kdežto takzvaná magie okamžitého účinku skutečně účinkuje ihned (o tom bude řeč v další části této knihy).