Magie - lekce první

6. prosince 2010 v 14:22 | Lukáš (zástupce UFNC) |  Magie
a) Co je to nejvyšší Věda?

Nejvyšší Věda je v prvé řadě Vědou všech věd. Je známá už od samotného počátku lidstva jako magie. Je to neutrální nástroj jehož možnosti jsou neomezené. Nejdříve si povězme čeho se využívá v této Vědě. V prvé řadě každý student magie musí cvičit (dále jen dynamizovat) svou vůli, musí se naučit ovládat (kontrolovat) své myšlenky, procvičovat schopnost představivosti (tedy imaginaci) a naučit se ovládat živly (oheň, voda, země, vzduch). Jak bychom tedy definovali tuto Vědu?

Definice:

Nejvyšší Věda je neutrální nástroj s neomezenými možnostmi v rámci kterého člověk působí svou dynamizovanou vůlí za doprovodu konkrétní myšlenky a se schopností imaginace realizuje svou vůli.

a) O člověku

Každá lidská bytost je tvořena třemi součástmi. Mentální, astrální a fyzické tělo přičemž mentální tělo je jádro člověka vždy s jediným vědomím, ale astrální a fyzické tělo jsou jen bezvědomé obaly sloužící jako nástroj mentálního těla.

Mentální tělo - je to nesmrtelný lidský duch jehož součástí je individuální vůle a jediné vědomí. Je to jádro každé lidské bytosti. Toto jádro jako jediné je skutečně nesmrtelné. Ostatní dva obaly jsou pomíjející a tedy smrtelné, slouží především pro pohyb v dané úrovni (astrální tělo v astrálním světě a fyzické tělo v hmotném světě) neboť bez těchto obalů by se nemohl duch bez magické pomoci pohybovat v daných úrovních.

Astrální tělo - jinými slovy je to duše člověka která povstala z akášického principu o kterém bude později také řeč. Duše je je spojená a srostlá s tělem pomocí čtyřpólového magnetu a jeho specifických vlastností. Splynutí se stává analogicky k tělu elektromagnetickým vlivem živlů. Práci živlů nazýváme astrální matricí neboli životem. Jedná se vlastně o životní pásku mezi tělem a duší. Tuto astrální matrici či elektrické fluidum duše nelze ztotožnit s aurou, o které píší například okultisté.

Pokračování příště...