Magie - lekce druhá

6. prosince 2010 v 14:23 | Lukáš (zástupce UFNC) |  Magie
Hrubohmotné tělo - jedná se o fyzické tělo které je v podstatě všem lidem více-méně známé. Je potřebné však řádně pečovat o všechny tři části (jak mentální, astrální tak i fyzické tělo).

Pojďme se nyní zaměřit na jednotlivé úrovně ze kterých jednotlivé části člověka pochází:

- Hmotná úroveň - k této není potřeba se nějak výrazně vyjadřovat neboť s touto se lidé dostávají do kontaktu každý den.
- Astrální úroveň - tato platí mnohdy za čtvrtou dimenzi která ale nevyšla ze čtyř živlů ale je jistým stupněm hustoty akášického principu. Astrální úroveň je také sférou vibrací, ve které má svůj původ světlo, zvuk, barva a rytmus, zkrátka všechen život ve všem stvořeném. Student magie v této oblasti může nalézt vše minulé, přítomné i budoucí.
- Mentální úroveň - i duch (mentální tělo) má svou vlastní úroveň která je sférou ducha se všemi jeho silami. Rovněž tato úroveň vyšla z akášického principu stejně jako hmotná a astrální úroveň. Stejně jako astrální tělo tvoří následkem elektromagnetického fluida astrálního světa astrální matrici, tzv. astrální ód tak stejně je tomu také u elektromagnetického fluida mentálního světa, které tvoří mentální matrici, poutající mentální tělo na astrální.

a) Nejdůležitější body pro praktickou magii

Jak již bylo zmíněno tak tato Věda je neutrálním nástrojem a jako takový vyžaduje působení určitých prvků skrze které působí a kterých využívá k realizaci určitého cíle. Jedná se o následující položky které je nutné neustále cvičit:

- Dynamizovaná vůle
- Kontrolování (ovládání) myšlenek
- Procvičování a zdokonalování se ve schopnosti imaginace
- Ovládání živlů (oheň, voda, země, vzduch a akáša)

Výše uvedné potřebné body pro realizaci své vůle v této Vědě jsou nejdůležitějšími prvky nejen pro úspěšné magické působení, nýbrž pro jakékoliv působení.

Pokračování příště...