Magie - lekce čtvrtá

6. prosince 2010 v 14:26 | Lukáš (zástupce UFNC) |  Magie
Nástroje ve Vědě:

V nejvyšší Vědě se mohou používat určité magické pomůcky ale není to nutné. Jsou mágové kteří jsou schopni působit skutečně jen svou vlastní vůlí. V této části se dovíte následující některé možné nástroje, pomůcky pro magickou akci:

kuřidla
kruh
hůl
trojhran
dýka
meč

Teorie a praxe pro začátečníky

Základní cvičení

Na počátku jakýchkoliv cvičení je nutné si vytvořit takzvaný magický deník. Do tohoto si budete zapisovat průběh vaší práce v této Vědě. To znamená veškeré úspěchy i neúspěchy při magických cvičeních a později při vykonávání nějakých rituálů či magie okamžitého účinku na hmotu. Zaměřme se na základní cvičení:

Kontrola (ovládání) myšlenek:

Jedním z nejjednodušších cviční je nejvyšší stupeň koncentrace na průběh dýchání a poté je už možné lépe formulovat své myšlenky a udržet si je v duchu. Cvičení má trvat deset až patnáct minut. Dalším cvičením pro ovládání živlů
Dalším cvičením je takzvaně vznik prázdných myšlenek přičemž během cvičení je nutné odstranit jednoznačně všechny vynořené myšlenky. Opět cvičení má trvat maximálně čtvrt hodiny.
Pozornost je metodou k rozšíření vědomí. Jedná se tedy o neustálé sledování myšlenek. Vynoří-li si tedy například myšlenky typu "mám strach" tak je potřebné je zaměnit myšlenkami typu "jsem odvážný". Toto cvičení můžete praktikovat kdykoliv přičemž posilujete i svou vůli. Dalším možností cvičení je lehnout si jako byste leželi u řeky. Máte zavřené oči a vidíte ve své mysli stále pomaleji téct řeku stejně jako vnímáte že pomaleji přichází vaše myšlenky. Jste daleko a pouze pozorujete své myšlenky s tím že poté vezmete jen jednu z nich a tu jen tu vidíte. Snažte se ji ve své mysli vidět co nejdéle a potom totéž cvičení zkoušejte s otevřenýma očima. Cvičení má trvat maximálně patnáct minut.

Dynamizování a posílení vůle:

Sílu vůle posiluje samozřejmě všechna cvičení ve kterých dochází k jisté námaze vůle a tak zde uvádím jen některé z dalších možností posílení vůle:

Setrvání v klidu je technikou jak rozvíjet sílu vůle také. Funguje to tak že student magie setrvává delší dobu v určité pozici.
Zdrženlivost je rovněž jistým druhem posílení vůle v některých kulturách. Znamená to že student magie se snaží po co delší dobu zadržovat své sexuální touhy což by ale nemělo vést k vytvoření trvalého stavu.
Půst je samozřejmě také známý způsob účinného posilování vůle. Všechna magická cvičení posilují samozřejmě vůli studenta magie.